Declaraţia de confidenţialitate a candidatului

Declaraţia de confidenţialitate a candidatului

Principiile companiei Link Financial referitoare la informaţiile personale furnizate de candidat

Cine suntem?

Compania Link Financial Services S.R.L. (denumită şi “Link”, “noi”, nouă” sau “a noastră” în conţinutul acestei declaraţii de confidenţialitate) se angajează să protejeze confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor personale. Suntem transparenţi în ceea ce priveşte modul în care le folosim, dar si in ceea ce priveste obligaţiile noastre, care sunt în conformitate cu reglementările şi legile de protecţie a datelor, inclusiv cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal (RGPD). Suntem Operator de Date sub incidenţa RGPD. Acest lucru înseamnă că suntem responsabili pentru cum decidem să păstrăm şi să folosim informaţiile tale.

Această declaraţie de confidenţialitate a candidatului (Declaraţie) lămureşte fundamentul pe baza căruia vom controla şi prelucra orice informaţie personală preluată de la tine sau pe care ne-o furnizezi prin intermediul site-ului nostru ori în alt mod.

Datele noastre de contact sunt următoarele:

Link Financial Services S.R.L., Tudor Center, Etajul 6, Ciurchi 126-128, Iaşi, Romania

Telefon: +40 332 630 471

Email: office@linkfinancial.ro

Avem un Responsabil cu Protecţia Datelor?

Am numit un Responsabil cu Protecţia Datelor (RPD) care să supravegheze la nivel general în conformitate cu această Declaraţie şi cu obligaţiile noastre subordonate principiilor RGPD. Poţi să-l contactezi pe Responsabilul cu Protecţia Datelor (Bogdan Deris) la următoarea adresă email: bderis@linkfinancial.ro sau să-i scrii la adresa de mai sus.

Principii Generale de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal

Ne vom supune legii în vigoare pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor personale la data respectivă. Pentru aceasta, informaţiile pe care le deţinem despre tine trebuie să fie:

 1.  Folosite conform legii, onest şi într-o manieră transparentă
 2.  Colectate doar în scopuri valide, pe care ţi le-am prezentat clar şi nu folosite în alt mod, incompatibil cu aceste scopuri
 3. Relevante pentru scopurile deja menţionate şi limitate doar la acestea
 4. Corecte şi actualizate
 5. Păstrate doar cât este necesar pentru scopurile menţionate
 6. Păstrate în siguranţă

Ce fel de informaţii colectăm?

Putem prelucra următoarele categorii de date personale (lista nu este exhaustivă):

 • Nume, adresă, email, număr de telefon, data naşterii, genul, naţionalitatea
 • CV (dacă este cazul) şi job-ul anterior, informaţii despre educaţie
 • Răspunsuri la aplicare/întrebările interviului
 • Informaţii despre asteptarile tale financiare
 • Orice altă informaţie pe care doreşti s-o furnizezi în sprijinul aplicării tale

 

Cum îţi colectăm datele?

Colectăm informaţia care este furnizată de tine în mod clar ca făcând parte din procesul de aplicare sau câteodată provenind de la o agenţie de ocupare a forţei de muncă ori de la un furnizor de verificare de fond.

Ce facem cu informaţiile tale?

E posibil să folosim informaţiile pe baza oricăruia din următoarele temeiuri legale:

a.      Ȋn conformitate cu o dispoziţie legală căreia ne supunem; sau

b.      Ȋn scopul intereselor noastre legitime, cu excepţia situaţiilor în care astfel de interese sunt anulate de interesele tale sau de drepturile şi libertăţile fundamentale.

Interesele noastre legitime se referă la următoarele:

 • Să ne ocupăm de aplicarea ta pentru un post
 • Să comunicăm cu tine în legătură cu postul liber
 • Să îndeplinească condiţiile legale
 •  Să protejeze drepturile şi interesele noastre legale incluzând verificări pentru prevenirea fraudei şi combaterea spălării de fonduri
 • Păstrarea unei evidenţe
 • Crearea de rapoarte
 • Analize statistice
 • Să te contactăm în legătură cu alte posturi libere
 • Gestionarea, urmărirea ori apărarea în faţa reclamaţiilor, investigaţiilor ori revendicărilor legale
 • Dezvoltarea afacerii

Toate formularele sunt vizualizate de un membru al Echipei de Recrutare şi nu este luată nicio

decizie automatizată în legătură cu aplicarea ta.

Cât timp păstrăm informaţiile tale?

Vom păstra datele aplicării până la 6 luni după ce postul disponibil s-a ocupat. După această perioadă vor fi distruse.

Cum putem colecta mai multe date de la tine

Dacă ai reuşit şi ţi s-a oferit un post, ţi se va cere să furnizezi alte informaţii ca făcând parte din Procesul de Evaluare în Pre-Angajare. Putem colecta următoarele date (această listă nu este completă):

 • Paşaport/Documente de Identificare
 • Dovada Dreptului Legal de Lucru în România
 • Dovada Adresei
 • Dovada Activităţii
 • Numele persoanelor cu recomandări ce vor fi contactate.
 • Declaratie pe proprie raspundere cu privire la cazierul judiciar

Numai dacă vei fi angajat vom încărca detaliile despre tine în sistemele de evidenţă a Angajaţilor, iar ca membru al echipei noastre vei semna un contract de angajare şi îţi vei exprima acordul cu privire la condiţiile suplimentare despre cum sunt folosite datele tale şi păstrate conform Declaraţiei noastre de Confidenţialitate a Angajatului.

Cu cine împărtăşim informaţiile tale?

Putem împărtăşi informaţiile tale cu afiliaţii noştri, contabilii, avocaţii, auditorii, asiguratorii, consultanţii profesionali sau cu terţe părţi de furnizori de servicii. Putem, de asemenea, să dezvăluim informaţii pe care avem obligaţia sau dreptul legal ori dispoziţia să le raportăm. Ȋn plus, am putea împărtăşi informaţiile tale cu o terţă parte căreia îi vindem, transferăm sau cu care fuzionăm pentru o parte din afacerea ori acţiunile noastre.

Ne luăm angajamentul ca înainte de a dezvălui orice informaţie despre tine altei organizaţii să parcurgem în mod rezonabil toate etapele pentru a ne asigura că organizaţia va păstra şi proteja datele tale luând măsuri adecvate de securitate în acord cu reglementările corespunzătoare.

Cum păstrăm informaţiile tale în siguranţă?

Ȋţi pretejăm informaţiile cu măsuri adecvate de siguranţă, în conformitate cu legile şi reglementările care se aplică pentru a preveni pierderea accidentală a datelor, folosirea lor, modificarea sau dezvăluirea ori accesarea lor fără autorizaţie. Confirmăm că măsurile noastre de securitate sunt supuse unor verificări frecvente şi actualizate, potrivit nivelului de date pe care le deţinem.

Am stabilit proceduri care se ocupă cu suspectarea de abuzuri de date personale. Te vom anunţa pe tine sau orice organ de reglementare în legătură cu vreun abuz, dacă ni se impune prin lege să facem asta.

Care sunt drepturile tale referitor la informaţii?

Ai drepturi explicite în ceea ce priveşte informaţiile personale şi ne vom asigura că drepturile îţi sunt protejate atâta vreme cât datele tale sunt în posesia noastră. Drepturile tale cuprind următoarele:

 • Dreptul la Acces – Poţi cere o copie a tuturor informaţiile personale pe care le deţinem şi îţi vom răspunde într-o lună. Dacă cererea ta este deosebit de complexă sau ai făcut nenumărate cereri, putem prelungi această perioadă cu încă două luni calendaristice şi vom justifica motivele.
 • Dreptul la Ştergere – Poate doreşti să ştergi anumite date pe care le deţinem şi vom respecta acest drept acolo unde, spre exemplu, nu mai este necesar să păstrăm datele sau dacă nu este nici un temei legal să le prelucrăm.
 • Dreptul la Rectificare – Ai dreptul să soliciţi ca oricare din datele incorecte, inexacte sau incomplete să fie actualizate, corectate şi/sau completate.
 • Dreptul la Restricţie – Poţi să ne restricţionezi de la a-ţi folosi datele acolo unde, de exemplu, conteşti exactitatea datelor.
 • Dreptul la Opoziţie – Ai dreptul de a te opune să-ţi folosim datele atunci când prelucrarea se face în interesul nostru legitim. Ȋn acest caz nu îţi vom mai prelucra datele dacă nu putem dovedi existenţa unor temeiuri legale convingătoare.
 • Dreptul la Portabilitatea Datelor – Ai dreptul de a cere să împărtăşim datele tale cu o altă organizaţie şi vom susţine această procedură acolo unde este posibil.

Reclamaţii

Dacă vrei să faci o reclamaţie o poţi face în persoană, prin telefon, în scris şi/sau prin email. Să ai în vedere că toate reclamaţiile sunt tratate în conformitate cu politica noastră pentru reclamaţii şi vor fi în întregime parcurse şi analizate.

De asemenea, poţi contacta Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

www.protectiadatelor.ro/

Generalităţi

Nu îţi vom transfera datele într-o ţară din afara Zonei Economice Europene dacă acea ţară nu asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, nu are implementate măsuri de protecţie sau nu se bazează pe una din derogările stipulate în conformitate cu legea şi reglementările potrivite.

Putem actualiza oricând această declaraţie.

Link Financial Services S.R.L., Aprilie 2020