My Cookie Preferences
corporate-poland

Link Financial w Polsce

Ponad 20 lat doświadczenia

Zespół Link Financial w Polsce zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami od 2000 roku i obsłużył w tym czasie ponad milion spraw współpracując z ponad 300 stałymi klientami.

Link Financial jest częścią Link Financial Group, wiodących ekspertów kredytowych i zaufanych partnerów czołowych europejskich banków i instytucji finansowych. Link Financial Group działa w 9 krajach, zatrudnia 1000 pracowników, zarządzając ponad 5,3 milionami rachunków klientów i ponad 60 miliardami euro należności za pośrednictwem naszej europejskiej platformy.

Nasze usługi

Nasze usługi

Zakup wierzytelności

Obsługa wierzytelności

Pożyczki samochodowe
Kredyty hipoteczne
Pożyczki konsumenckie
Zakupy na raty
Wierzytelności biznesowe

 

 

Zakup pakietów wierzytelności

Link nabywa zagrożone lub niezwiązane z podstawową działalnością należności, które w przeciwnym razie mogą zablokować cenny kapitał i zasoby operacyjne banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i innych instytucji finansowych. Inwestujemy głównie w portfele kredytów niespłaconych i z utraconą wartością tzw. NPL – non-performing loans.

 

Serwis wierzytelności na zlecenie

Zarządzanie wierzytelnościami przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi klienta może być zarówno kosztowne, jak i zasobochłonne. Zlecenie tej odpowiedzialności firmie Link daje gwarancję jakości obsługi, która nie narazi na szwank Twojej reputacji ani relacji z klientami.

Nasze standardy

Nasze standardy

Działamy według najwyższych standardów

 

 

Przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk ZPF

Misją Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce jest wyznaczanie wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i partnerami biznesowymi.

 

Zasady Dobrych Praktyk

Jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych szanujemy i upowszechniamy Zasady Dobrych Praktyk ZPF.

Zasady Dobrych Praktyk to dokument stanowiący zbiór zasad postępowania opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje oraz dokument Zasady Dobrych Praktyk: https://zpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk

Link Financial S.A. otrzymał Certyfikat Audytu Etycznego w wyniku audytu przeprowadzonego przez Komisję Etyki ZPF. Certyfikat potwierdzający pozytywny wynik audytu sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk.

Jeśli klient ma skargę, może skontaktować się z rzecznikiem etyki ZPF. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz: https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

Jesteśmy również członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który aktywnie uczestniczy na rynku w tworzeniu wysokich standardów dla firm w zakresie zarządzania wierzytelnościami.

Kontakt

Kontakt

Po więcej informacji na temat naszych usług zapraszamy do kontaktu

telefon:     +48 42/ 630-41-41

email:        [email protected]

Adres:        Link Financial S.A. ul. Targowa 35, 90-043 Łódź

 

NIP 7272792591

KRS 0000511479

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1.100.000, 00 zł (kapitał opłacony w całości)

 

Dla Akcjonariuszy