Declaraţie de confidenţialitate

Declaraţie de confidenţialitate

 1. Cine suntem?

Acest site este administrat de Link Financial Services S.R.L. (denumită şi “Link”, “noi”, nouă” sau “a noastră” în conţinutul acestei declaraţii de confidenţialitate). Tratăm confidenţialitatea cu seriozitate şi suntem deschişi şi transparenţi în ceea ce priveşte modul în care folosim informaţiile tale şi obligaţiile noastre conform cu reglementările şi legile de protecţie a datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Această declaraţie de confidenţialitate lămureşte fundamentul pe baza căruia vom controla şi procesa orice informaţie personală preluată de la tine sau pe care ne-o furnizezi prin intermediul acestui site ori în alt mod. Suntem responsabili pentru orice astfel de date cu caracter personal în calitatea noastră de operator de date sau aceea a procesării de date în numele operatorului, fapt ce este prevăzut în conformitate cu legislaţia potrivită pentru protecţia datelor.

Ne-am străduit să păstrăm această declaraţie cât mai clară. Totuşi, dacă ai nevoie de alte informaţii sau clarificări, contactează-ne direct la:

Link Financial Services S.R.L., Centrul de Birouri Tudor, Etajul 6, Ciurchi 126-128, Iaşi RO

Telefon: +40 332 630 471

Email: info@linkfinancial.ro

 1. Avem un Responsabil cu Protecţia Datelor?

Da, având în vedere natura afacerii noastre şi datele pe care le deţinem, am numit un Responsabil cu Protecţia Datelor (RPD) care să ne asigure că drepturile tale sunt protejate. Poţi să-l contactezi pe Responsabilul nostru cu Protecţia Datelor (Bogdan Deris) la următoarea adresă email: bderis@linkfinancial.ro, sau să-i scrii la adresa de mai sus.

 1. Ce fel de informaţii colectăm?

Date cu caracter personal înseamnă orice informaţie capabilă să ducă la identificarea unui individ. Nu includ datele anonime.

Date cu caracter personal

Putem procesa următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Datele personale ale clientului – acestea includ numele, titulatura, adresa, numărul de telefon, adresa email, situaţia şi detaliile financiare, cât şi aspecte despre angajare.
 • Datele clientului ca instituţie – acestea cuprind date precum nume, titulatură, adresă, adresă email, în scopul de a cunoaşte clientul şi pentru verificări efectuate în vederea combaterii spălării de bani.
 • Date de comunicare – acestea cuprind orice înştiinţare pe care ne-o trimiţi fie prin email, telefon sau orice altă metodă.
 • Date tehnice – sunt cuprinse date despre cum foloseşti site-ul nostru, precum adresa IP, datele tale de conectare, detalii despre browser-ul tău, durata vizitei pe site-ul nostru, vizualizarea de pagini şi lista paginilor web, detalii despre numărul vizitelor tale pe site-ul nostru. Sursa acestor date este sistemul nostru analitic de urmărire.

Categorii speciale de date

Ȋţi solicităm consimţământul explicit pentru prelucrarea categoriei speciale de date (ex: date despre sănătate). Atunci când se impune, îţi vom trimite o înştiinţare ulterioară, cerându-ţi să confirmi că-ţi dai consimţământul pentru această prelucrare.

Nu avem ca obiectiv luări de decizii automatizate sau legate de orice alt tip de profil automat.

 1. Cum îţi colectăm datele?

Putem colecta date despre tine atunci când ni le furnizezi în mod direct (de exemplu, trimiţându-ne email-uri sau prin intermediul altor forme de corespondenţă pe care o ţinem cu tine, cum ar fi telefoanele).

Putem obţine date despre tine de la deţinătorul anterior (sau curent) al contului tău. Terţe părţi desemnate de noi pot prelua date de la tine pe care să ni le transmită nouă. Putem colecta anumite date în mod automat în momentul în care ne foloseşti site-ul prin metoda utilizării de cookies sau tehnologii similare. Te rog vizualizează politica noastră de cookie pentru mai multe detalii.

Putem primi date şi de la terţe părţi, cum ar fi furnizorii analitici, Google, de exemplu, dintre care unele se pot situa în afara Spaţiului Economic European. Vizualizează secţiunea 11 de mai jos pentru detalii ulterioare.

 1. Ce facem cu informaţiile tale?

Ȋţi putem folosi informaţiile pe baza oricăruia dintre următoarele temeiuri legale:

 1. Pentru realizarea unui contract cu tine; ori
 2. Ȋn conformitate cu o obligaţie legală căreia ne supunem; sau
 3. Ȋn scopul intereselor noastre legitime, cu excepţia acelor interese care sunt anulate de interesele tale şi de drepturile şi libertăţile fundamentale.

Interesele noastre legitime cuprind următoarele:

 • Conducerea afacerii noastre în calitate de manager de active;
 • Comunicarea cu tine;
 • Furnizarea, monitorizarea şi să perfecţionarea oricărui serviciu pe care ţi-l oferim;
 • Gestionarea şi menţinerea relaţiilor cu tine şi a serviciului pentru clienţi în desfăşurare;
 • Păstrarea unei evidenţe;
 • Crearea de rapoarte;
 • Monitorizarea şi înregistrarea telefoanelor în vederea calităţii, analizei afacerii, training-ului şi scopuri asemănătoare pentru îmbunătăţirea oricărui serviciu pe care ţi-l oferim;
 • Protejarea intereselor şi drepturilor noastre legale incluzând evaluarea pentru prevenirea fraudei şi spălării de bani;
 • Gestionarea, urmărirea şi apărarea împotriva reclamaţiilor, investigaţiilor şi plângerilor legale;
 • Funcţionarea şi asigurarea securităţii site-ului nostru;
 • Menţinerea asistenţei site-ului nostru şi a bazelor de date;
 • Să analizăm folosirea site-ului nostru de către tine;
 • Transmiterea unui conţinut relevant al site-ului;
 • Dezvoltarea afacerii noastre;
 • Deciderea unei strategii de marketing;
 • Respectarea cerinţelor reglementare, legale şi/sau de conformitate.
 1. Cu cine împărtăşim informaţiile tale?

Putem împărtăşi informaţiile tale cu afiliaţii noştri, instituţiile financiare, societăţile de investiţii, contabilii, avocaţii, auditorii, asiguratorii, consultanţii profesionali sau cu terţe părţi de furnizori de servicii. Putem, de asemenea, să divulgăm informaţii pe care avem obligaţia sau dreptul legal ori dispoziţia să le raportăm. Ȋn plus, am putea împărtăşi informaţiile cu o terţă parte căreia îi vindem, transferăm sau cu care fuzionăm pentru o parte din afacerea ori acţiunile noastre.

Ne luăm angajamentul ca înainte de a dezvălui orice informaţie despre tine altei organizaţii să parcurgem în mod rezonabil toate etapele pentru a ne asigura că organizaţia va păstra şi proteja datele tale, luând măsuri adecvate de securitate conform regulamentului corespunzător.

 1. Cum îţi păstrăm informaţiile în siguranţă?

Ȋţi protejăm informaţiile luând măsuri adecvate de siguranţă, în conformitate cu legile şi reglementările care se aplică pentru a preveni pierderea accidentală a datelor, folosirea lor, modificarea sau divulgarea ori accesarea lor fără autorizaţie. Confirmăm că măsurile noastre de securitate sunt supuse unor varificări frecvente şi actualizate, potrivit nivelului de date pe care le deţinem.

Am stabilit proceduri care se ocupă cu suspectarea de abuzuri de date personale. Te vom anunţa pe tine sau orice organ de reglementare în legătură cu vreun abuz, dacă ni se impune prin lege să facem asta.

 1. Cât timp îţi păstrăm informaţiile?

Vom reţine datele tale numai cât este necesar să atingem obiectivele colectării, inclusiv pentru scopul de a îndeplini orice solicitări legale, în materie de contabilitate sau pentru obligaţiile de raportare.

Ȋn momentul în care decidem care este perioada exactă pentru păstrarea datelor, avem în vedere cantitatea, natura şi sensibilitatea lor, riscul potenţial de daune în cazul dezvăluirii sau folosirii neautorizate, scopul prelucrării, dacă acestea pot fi obţinute prin alte mijloace sau dispoziţii legale.

Ȋn scopuri ce vizează taxele, în anumite circumstanţe legea ne cere să păstrăm informaţiile despre clienţi (cuprinzând datele de Contact, Identitatea, Datele Financiare şi Tranzacţionale) timp de 6 ani după ce încetează să fie clienţi.

Ȋn anumite circumstanţe putem anonimiza datele personale în scopuri statistice sau de cercetare, caz în care putem folosi aceste date în mod nespecific, fără o notificare ulterioară.

 1. Care sunt drepturile privind informaţiile tale?

Ai drepturi explicite în ceea ce priveşte informaţiile personale şi ne vom asigura că drepturile îţi sunt protejate atâta vreme cât datele tale sunt în posesia noastră. Drepturile tale cuprind următoarele:

 • Dreptul la Acces la date – Poţi cere o copie a tuturor informaţiilor personale pe care le deţinem şi îţi vom răspunde într-o lună. Dacă cererea ta este deosebit de complexă sau ai făcut nenumărate cereri, putem prelungi această perioadă cu încă două luni calendaristice şi vom justifica motivele.
 • Dreptul de Ştergere – poate doreşti să ştergi anumite date pe care le deţinem şi vom respecta acest drept acolo unde, spre exemplu, nu mai este necesar să păstrăm datele sau nu este nici un temei legal să le prelucrăm.
 • Dreptul de Rectificare – Ai dreptul să soliciţi ca oricare din datele incorecte, inexacte sau incomplete să fie actualizate, corectate şi/sau completate.
 • Dreptul la Restricţie – Poţi să ne restricţionezi de la a-ţi folosi datele acolo unde, de exemplu, conteşti exactitatea lor.
 • Dreptul la Opoziţie – Ai dreptul de a te opune să-ţi folosim datele atunci când prelucrarea se face pentru marketing-ul direct sau în interesul nostru legitim.
 • Dreptul la Portabilitatea Datelor – Ai dreptul de a cere să împărtăşim datele tale cu o altă organizaţie şi vom susţine această procedură acolo unde este posibil.

Nu va trebui să plăteşti o taxă pentru a-ţi accesa datele (sau să îţi accesezi oricare alte drepturi). Totuşi, putem cere o taxă rezonabilă dacă solicitarea ta este în mod evident nefondată, repetitivă sau excesivă.

Te rog să ai în vedere că îţi putem cere să ne furnizezi documentaţie suplimentară pentru a-ţi verifica identitatea înainte de a-ţi îndeplini solicitarea. Scopul este să ne asigurăm că avem de-a face cu persoana în cauză, cât şi pentru combaterea spălării de bani. Ȋţi vom aduce la cunoştinţă atunci când îţi cerem informaţii dacă e o cerere obligatorie ori contractuală ca să ne dai informaţiile şi să prevenim consecinţa de a nu furniza acele informaţii.

 1. Depunerea unei reclamaţii

Dacă vrei să faci o reclamaţie o poţi face în persoană, prin telefon, în scris şi/sau prin email. Să ai în vedere că toate reclamaţiile sunt tratate în conformitate cu politica noastră pentru reclamaţii şi vor fi în întregime parcurse şi analizate.

De asemenea, poţi contacta Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal într-unul din următoarele moduri:

 • Telefon: (+40) 318.059.211
 • e-mail: presa@protectiadatelor.ro
 • 28-30 Bd. General Gheorghe Magheru, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România

Fax: (+40) 318.059.602

 1. Generalităţi

Nu îţi vom transfera datele într-o ţară din afara Spaţiului Economic European dacă acea ţară nu asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, nu are măsuri de siguranţă implementate sau nu se bazează pe una din derogările stipulate în conformitate cu legea şi reglementările potrivite.

Acest site poate să conţină link-uri către alte site-uri. Nu suntem responsabili pentru practicile lor de protecție a confidențialității sau pentru conţinut, nici pentru pagubele posibile, ofensele sau pierderile cauzate.

Este foarte important ca informaţiile pe care le deţinem despre tine să fie exacte şi la zi. Te rog să ne înştiinţezi în cazul în care datele personale se schimbă, având la dispoziţie detaliile de mai sus pentru a ne contacta.

Putem actualiza oricând această declaraţie de confidenţialitate.

Link Financial Services S.R.L., Aprilie 2020